Tungt släp | BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en släpvagn kopplad till sådan bil.

Till skillnad mot behörighet B eller utökad B har BE-behörigheten inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B. För BE- behörigheten gäller dock att släpvagnens sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.

Följ dessa enkla steg till ditt BE-körtkort

 • KÖRKORTSTILLSTÅND

  För att kunna börja övningsköra och påbörja din utbildning måste du först ansöka om körkortstillstånd. Hör av dig till oss så planerar vi in en tid då vi hjälper dig med syntest och ansökningshandlingarna. Därefter rapporterar vi dig till Transportstyrelsen som behandlar ansökan efter att du betalt in avgiften för körkortstillstånd. Det tar i regel 1-2 veckor innan du får ditt körkortstillstånd.

 • ÖVNINGSKÖRNING PRIVAT

  Om du tänker övningsköra privat så måste din handledare skicka in en ansökan om handledartillstånd till Transportstyrelsen. Det krävs inte någon handledarutbildning för BE. Ansök här

 • TEORI- OCH KÖRUTBILDNING

  Teoriutbildning
  När du betalat ett startpaket eller teoriavgift får du dina böcker och kan börja med teoridelen av utbildningen som består av dataprov. Förutom de ordinarie dataproven har du även tillgång till datorbaserade repetitionsprov samt ett slutprov som påminner om Trafikverkets kunskapsprov. Samtliga prov kan göras hemifrån istället för på trafikskolan om det passar dig bättre.

  Körutbildning
  Körutbildningen sker i regel i grupp om två elever där ni tillsammans med läraren går igenom och övar på de moment som du behöver vara trygg i när du skall framföra ett tyngre släp. Den teoretiska delen av utbildningen är det bra om du hunnit långt med innan du kör, då teoriprovet på Trafikverket behöver vara godkänt innan körprov kan bokas. I slutet av kursdagen lägger du tillsammans med din lärare upp en plan för din fortsatta utbildning eller provdag. Vi förbehåller oss rätten att korta ner kursdagen om du kör den enskilt med läraren.

 • KUNSKAPSPROV OCH KÖRPROV PÅ TRAFIKVERKET

  Kunskapsprovet måste vara godkänt för att körprovet ska gå att boka, du måste ha minst 44 rätt av dina 55 frågor. Ett godkänt teoriprov är giltigt i ett år. Körprovet utgår från Säve med först en säkerhetskontroll sedan funktionsbeskrivning och därefter körning i trafik.