Tungt släp | B96

Utökad B-behörighet (B96) är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden är att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet.

Följ dessa enkla steg till ditt B96-körkort

 • KÖRKORTSTILLSTÅND

  Om du har B-körkort sedan tidigare behövs ej ett körkorstillstånd.

 • ÖVNINGSKÖRNING PRIVAT

  Om du tänker övningsköra privat så måste din handledare skicka in en ansökan om handledartillstånd till Transportstyrelsen. Det krävs inte någon handledarutbildning för B96. Ansök här

 • KÖRUTBILDNING

  Körutbildningen sker i regel i grupp om två elever där ni tillsammans med läraren går igenom och övar på de moment som du behöver vara trygg i när du skall framföra ett tyngre släp. I slutet av kursdagen lägger du tillsammans med din lärare upp en plan för din fortsatta utbildning eller provdag. Vi förbehåller oss rätten att korta ner kursdagen om du kör den enskilt med läraren.

 • KÖRPROV PÅ TRAFIKVERKET

  Körprovet utgår från Säve med först en säkerhetskontroll på bil och släp och därefter körning i trafik.